Image

Väljakutse

30-Päevane Väljakutse
2 nädalat tagasi

30-Päevane Väljakutse

∗ Loe teksti lõpus varem osalenute kogemustest ∗ Kuidas erineb?

  • Uude 30-päevasesse väljakutsesse on põimitud viimane kaalulangetamist ja elukvaliteeti käsitlev teadus
  • Selgitan …
    Loe veel